Contabilitate in Bulgaria

Servicii de contabilitate

Contabil SRL este o societate de contabilitate, care oferă întreaga gama de servicii de contabilitate primară, financiară şi fiscală:

 • Contabilitate în partidă dublă - facturi de achiziţii şi vânzări, extrase bancare; Servicii
 • Evidenţa contabilă a conturilor de creanţe şi de datorii în leve bulgareşti şi în valută străină precum: euro, lei româneşti, lire sterline, dolari americani etc.;
 • Evidenţa contabilă a statelor de plata;
 • Evidenţa contabilă a activelor corporale şi necorporale, şi amortizare;
 • Elaborarea rapoartelor financiare interimare;
 • Elaborarea documentelor bancare pentru accesarea creditelor bancare şi leasingurilor;
 • Generarea rapoartelor anuale, balanţele de verificare, conturi generale - cartea mare şi conturi subsidiare, precum şi a tuturor tipurilor de înregistrări contabile;
 • Elaborarea situaţiilor financiare - bilanţ, situaţia veniturilor (sau contul de profit şi de pierderi), situaţia fluxurilor de trezorerie, situaţia modificărilor capitalulului propriu;
 • Elaborarea şi depunerea Raportului anual la Institutul Naţional de Statistică;
 • Elaborarea şi depunerea rapoartelor lunare şi trimestriale către Institutul Naţional de Statistică în cazul în care Societatea este selectată pentru a depune rapoarte la Institutul Naţional de Statistică;
 • Depunerea rapoartelor financiare la Registrul Comerţului;
 • Aplicarea unei baze potrivite pentru întocmirea situaţiilor financiare: Standardele Naţionale de Raportare Financiară sau Standardele Internaţionale de Raportare Financiară;
 • Elaborarea şi depunerea declaraţiilor către Banca Naţională a Bulgariei (BNB) cu privire la datoriile si creanţele de la persoane străine şi pentru fiecare cont bancar deschis în străinătate;
 • Elaborarea unor tipuri diferite de rapoarte;
 • Participarea la inventarierea patrimoniului; Servicii_de_contabilitate
 • Organizarea şi consultarea cu privire la modul de emitere a documentelor primare;
 • Organizarea sistemului de control financiar intern al societăţii;
 • Asistenţă în introducerea de software sau sistem informaţional nou în societate;
 • Elaborarea situaţiilor financiare în limba bulgară, română şi engleză;
 • Consultanţă în domeniul contabilităţii, legislaţiei comerciale şi taxelor.

Acest site utilizeaza cookies. Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati politica de cookie.

Accepta