Impozitul pe profit în Bulgaria

Impozitul pe profit în Bulgaria

Cota impozitului pe profit în Bulgaria este de doar 10%. Profitul este diferenţa între veniturile şi cheltuielile societăţii. impozit_pe_profit
În Bulgaria exerciţiul fiscal coincide cu anul calendaristic.
Impozitul pe profit pentru anul, în care societatea a fost înfiinţată, se plăteşte de o dată până pe 31 martie al anului următor.
În cazul în care cifra de afaceri (valoarea totală a vânzărilor) a societăţii pentru anul precedent este sub 150000 euro, atunci impozitul pe profit pentru anul în curs trebuie plătit o singură dată până pe 31 martie al anului următor.
În cazul în care cifra de afaceri (valoarea totală a vânzărilor) a societăţii pentru anul precedent depăşeşte 150000 euro, atunci societatea trebuie să estimeze profitul pe care o să-l realizeze în anul în curs. Estimarea trebuie efectuată până pe data de 31 martie a anului în curs şi trebuie declarată în declaraţia fiscală. La efectuarea estimării este permisă marja de eroare de 20%.
În cazul în care cifra de afaceri (valoarea totală a vânzărilor) a societăţii pentru anul precedent este între 150000 euro şi 1,5 milioane de euro, atunci impozitul pe profit pentru anul în curs trebuie plătit în rate trimestriale în baza estimării. Diferenţa între impozitul estimat şi impozitul pe profitul real trebuie plătită până pe 31 martie al anului următor.
În cazul în care cifra de afaceri (valoarea totală a vânzărilor) a societăţii pentru anul precedent depăşeşte 1,5 milioane de euro, atunci impozitul pe profit pentru anul în curs trebuie plătit în rate lunare în baza estimării. Diferenţa între impozitul estimat şi impozitul pe profitul real trebuie plătită până pe 31 martie al anului următor.

impozit_pe_profit În cazul în care societatea a plătit rate în valoare mai mică faţa de obligaţia bazată pe profitul real (reduse cu marja de eroare permisă de 20%), aceasta va achita o penalitate de cca. 13% pe an pe suma neplătită pentru perioada de la data scadenţei sumei până la data plăţii actuale.
În cazul în care societatea plăteşte rate mai mari faţa de necesarul conform profitul real, atunci ratele pe parcursul anului pot fi reduse. În cazul în care societatea a plătit deja mai mult decât este impozitul real pe profit, excedentul poate fi dedus de la plăţile următoare pentru impozitul pe profit sau societatea ar putea să ceară rambursare de la administraţia fiscală a Bulgariei.

În Bulgaria cota impozitului pe dividende este de 5%. Dividendele reprezintă o parte din profit, pe care societatea o plăteşte (o distribuie) către asociaţi cu titlu de recompensă pentru capitalul investit în societate de către asociaţii acesteia.
Acest impozit va fi plătit în cazul în care societatea distribuie profitul către asociaţii societăţii. Distribuirea profitului către asociaţi poate fi efectuată după ce societatea va închide anul fiscal (adică anul calendaristic). Dividende
Ordinea corectă pentru distribuirea (repartizarea) profitului este:

  • Societatea închide anul fiscal, care coincide cu anul calendaristic;
  • Societatea depune la administraţia fiscală declaraţia anuală fiscală (în care, de asemenea, declară profitul estimat pentru anul fiscal în curs, dacă valoarea totală a vânzărilor pentru anul trecut a depăşit 150 000 euro);
  • Societatea plăteşte impozitul pe profit;
  • Asociaţii societăţii aprobă raportul anual (bilanţul contabil) al societăţii;
  • Raportul anual (bilanţul contabil) se depune la Registrul Comerţului;
  • Adunarea Generală a Asociaţilor societăţii decide distribuirea dividendelor către asociaţi;
  • Societatea declară dividendele la administraţia fiscală şi plăteşte impozit de 5%;
  • Societatea plăteşte dividendele acţionarilor, de preferat societatea face unul sau mai multe transferuri bancare sau acţionarii retrag banii în numerar din contul bancar al societăţii.

 

Acest site utilizeaza cookies. Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati politica de cookie.

Accepta